Manon van Silfhout
 


about

In hoeverre kan je met een open blik naar een object, kleur of schilderij kijken?

Ik behandel mijn beelden, de verf als iets wat ik in een proces kan sturen. Ik zie objecten, vormen, kleuren of behandeling van verf als iets wat altijd veel omvattender is dan mijn eigen gedachten kennis of betekenis die je er zelf aan geeft.

In mijn schilderijen is een object in een omgeving mijn inspiratiebron. Soms vind ik het interessant om wel of juist niet een herkenbare vorm van een object te gebruiken. Wat doet een herkenbare of onherkenbare vorm met de beleving van het beeld in zijn geheel?

Ik zoek een beeld waarbij de kleuren, de verf, objecten en ruimte op elkaar in gaan werken. Ik wil de kleuren laten zweven en duwen, laten vergrijzen en fel laten schijnen. Het object of de vorm wil ik laten zweven in de ruimte en laten zakken in de ruimte. Het object wil ik laten opgaan in de ruimte en aanwezig laten zijn.

Hoe de verschillende kleuren, de werking van de verf en de mogelijke betekenis van een vorm en de ruimte zich tot elkaar verhouden en hoe ze net iets daar buiten kunnen vallen is uiteindelijk onderwerp van mijn werk.